„Bądź aktywny po pięćdziesiątce!”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Bądź aktywny po pięćdziesiątce!

 Program realizowany z funduszy europejskich


„Bądź aktywny po pięćdziesiątce!”

Projekt jest realizowany w okresie od 01-05-2019 do 31-08-2020 r.

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności do pracy 25 osób bezrobotnych oraz 25 osób biernych zawodowo, zamieszkujących województwo dolnośląskie w wieku 50 lat i więcej ( w tym 50% Kobiet) poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.05.20019-31.08.2020.

 • ZAKRES PROJEKTU:
  1. Opracowanie Indywidualnych planów działania (50UP)
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe (50 UP)
  3. Pośrednictwo pracy (50 UP)
  4. Certyfikowane szkolenia zawodowe (20 UP)
  5. Zatrudnienie subsydiowane (45 UP)

EFEKT PROJEKTU: Podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej, poprzez poprawę kwalifikacji zawodowych, zwiększenie doświadczenia zawodowego, podniesienie samooceny i wiary w siebie.
Wartość projektu wynosi 794 034,31zł, a kwota dofinansowania to 754 332,59zł.
Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 8; Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego


Dane kontaktowe:
Biuro projektu
Plac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
Kierownik projektu - p. Anna Jaros
email: a.jaros@kontraktor.biz.pl
tel. +48 884 206 562

Autor: Agata Małko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-05
Data publikacji:2019-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Agata Małko
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Piotrowski
Liczba odwiedzin:2597