Nabór do legnickich żłobków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2020

W dniach od 1 do 30 kwietnia 2020 r. będzie prowadzony nabór do legnickich żłobków miejskich, dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok  2020/2021.

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. w każdym ze żłobków miejskich w Legnicy, w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00, wydawane będą karty zgłoszenia dziecka do żłobka,
WW. DOKUMENT MOŻNA POBRAĆ Z NASZEJ STRONY, DO CZEGO ZACHĘCAMY Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ:
1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 1
2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 2
3. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 3 oraz Filii Żłobka Nr 3
4. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 4

Deklaracja o kontynuacji pobytu dziecka w żłobku:
1. Deklaracja - Złobek Nr 1
2. Deklaracja - Złobek Nr 2
3. Deklaracja - Złobek Nr 3
4. Deklaracja - Filia Złobka Nr 3
5. Deklaracja - Złobek Nr 4

Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniami: o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w szkole lub szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego, rodziców /opiekunów dziecka, zawierającymi okres zatrudnienia, nauki należy złożyć  w terminie do 30 kwietnia 2020 r. we właściwym żłobku (żłobek do, którego chcemy, aby dziecko  uczęszczało).

Informujemy, iż z uwagi na epidemię koronawirusa, uzupełnioną kartę zgłoszenia dziecka do żłobka wraz z zaświadczeniami, należy umieścić we wskazanym, przez personel żłobka, miejscu.  Prosimy o zachowanie zasad ostrożności, tj. do żłobka będą wpuszczane osoby pojedynczo, pozostałych rodziców prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku i czekanie na wezwanie personelu żłobka.

Jednocześnie informujemy, iż dziecko może być zgłoszone tylko do jednego żłobka, złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

UWAGA !
Dzieci uczęszczające do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, jednak rodzice zobowiązani są do uaktualnienia kart zgłoszenia, w tym celu uprzejmie prosimy o zgłaszanie się rodziców, do kierowników żłobków po 13 kwietnia 2020 r.

Dane adresowe żłobków:

  1. Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, Legnica. Tel. 76 7221814,
  2. Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, Legnica. Tel. 76 7221813,
  3. Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, Legnica. Tel. 76 7221815,  
  4. oraz Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 tel. 76 7221880,
  5. Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14, Legnica. Tel. 76 7221816.

UWAGA !
Rekrutacja do Filii Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 prowadzona będzie w siedzibie placówki tj. Legnica ul. Krzemieniecka 1.

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:
- złożenie karty zgłoszenia dziecka, w terminie do 30 kwietnia 2020 r.,
- zamieszkiwanie rodziców (opiekunów) na terenie miasta Legnicy,
- zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej rodziców (opiekunów) lub pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z preferencyjnego przyjmowania dzieci do żłobka korzystają:
- rodzice (opiekunowie) posiadający Kartę Dużej Rodziny,
- rodzice (opiekunowie) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka,
- rodzice dzieci niepełnosprawnych.
W tym celu do karty zgłoszenia  należy załączyć stosowne oświadczenie w w/w sprawie.

Lista dzieci przyjętych do żłobka podana będzie do publicznej wiadomości  w terminie do dnia 31 maja 2020 r. w każdym ze żłobków.
W przypadku większej liczby dzieci rekrutujących do żłobków, niż liczba miejsc, dzieci nieprzyjęte do żłobków zostaną wpisane na listę rezerwową.

UWAGA !
Podanie fałszywych  bądź nieprawdziwych danych  w karcie zgłoszenia, albo złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Dodatkowe przyjęcia dzieci do żłobków w ciągu roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.

Autor: Zyta Lorenc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MOPS Legnica
Data utworzenia:2020-03-11
Data publikacji:2020-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Zyta Lorenc
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lach
Liczba odwiedzin:506