Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019/2020

29 maja 2020

DOA.4230.1.2.2020.AM

INFORMACJA

W wymaganym terminie, tj. do godz. 1500 dnia 15.06.2020 r., nie wpłynęła żadna oferta w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłoszonym w dniu 22 maja 2020 r.

Legnica, dnia 16.06.2020 r.

Pliki do pobrania:

Autor: Iwona Roicka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-29
Data publikacji:2020-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Roicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:689