Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

2 lipca 2020

Ogłoszenia - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

DOA.4230.2.2.2020.AM

INFORMACJA

W wymaganym terminie, tj. do godz. 1500 dnia 27.07.2020 r., nie wpłynęła żadna oferta w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłoszonym w dniu 2 lipca 2020 r.

Legnica, dnia 29.07.2020 r.

Pliki do pobrania:

Autor: Iwona Roicka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-02
Data publikacji:2020-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Iwona Roicka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:486