Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

19 sierpnia 2020

opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone  w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Cel programu
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Dla kogo jest program
Program kierowany jest do:

  1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności  i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program w MOPS w Legnicy będzie realizowany w następujących formach:
Forma I to świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
Forma II to rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia prowadzonych jako zadanie własne samorządu, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody oraz w innych miejscach wskazanych przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzymają pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Limity usługi opieki wytchnieniowej w 2020 r.
Limit dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (forma I) wynosi 240 godzin. Limit  w  ramach opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego (forma II)  wynosi 14 dni.
W zakresie ww. limitów pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.
 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Legnicy


Jak załatwić formalności
Wnioski o przyznanie pomocy w formie „Opieki wytchnieniowej” przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 121 w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski można również składać  za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.


Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:


Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny
– Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka.  Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-75 pkt., opieka wytchnieniowa
w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi takiego pacjenta.


Załączniki do pobrania:

  1. Oświadczenie uczestnika
  2. Karta zgłosznia do programu
  3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
Autor: Ilona Sajdak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-19
Data publikacji:2020-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Sajdak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:552