Dział Świadczeń Rodzinnych na skróty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy
Dział Świadczeń Rodzinnych
59-220 Legnica ul. Poselska 13

 

Świadczenia Rodzinne - Kierownik tel.: 76 721 01 16
-------------------------------------------------------------------------
Świadczenia Rodzinne tel.:

76 722 18 37

76 722 18 38

76 722 18 10


 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (Rynek 3) -  tel.: 76 746 10 31, 76 746 10 32 

Do Działu Świadczeń Rodzinnych należą sprawy:

 1. postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. BECIKOWE),
 2. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie zasiłków pielęgnacyjnych,
 3. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
 4. prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia rodzicielskiego,
 5. prowadzenie postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program "Rodzina 500 plus"),
 6. Prowadzenie postępowania w sprawie rządowego programu "Dobry start",
 7. zgłaszanie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych oraz naliczanie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne za niektóre osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna,
 8. prowadzenia postępowania o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 9. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 10. prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Informacje na temat wymaganych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie.
Pobrać druki wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz uzyskać wszelkie informacje można również osobiście.

Punkt Obsługi Interesantów mieści się w siedzibie MOPS przy ul. Poselskiej 13 (parter).
Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8 do 15.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – Rynek 3, tel. 76 74 61 031,  76 74 61 032.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych – pokój 16 tel. 76 72 10 116

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, kryteriów ich przyznania, wysokości jak również terminów składania wniosków znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy http://www.mops.bip.legnica.eu/lop/zakres-dzialania-osrodk/dzial-swiadczen-rodzinn oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina.
Na stronach tych dostępne są również do pobrania obowiązujące wzory wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do ww. świadczeń.
Autor: Ewa Sułek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-12
Data publikacji:2018-07-12
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Sułek
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10202